top of page

Werkgroep Wonen

Vrijwilligers, niet enkel vanuit vzw Welcome in Mechelen, helpen al jaren actief en intensief op eerstelijns niveau woningzoekenden in Mechelen: opbellen van immo-kantoren, opzoeken van adressen, nalezen van huurcontracten, meegaan op huisbezoek, ...Het resultaat is weinig bevredigend en vaak frustrerend, voor de vrijwilligers maar zeker voor de nieuwkomer. Er is simpelweg een schrijnend tekort aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen in Mechelen.  Om hieraan structureel, en van onderuit, iets te kunnen veranderen, sloegen 5 vrijwilligers van Welcome in Mechelen de handen in elkaar en richtten een woonteam op.   Zij waren vanaf het begin al overtuigd dat de stad en haar verschillende woonpartners elkaar kunnen versterken in concrete woonprojecten.

 

Analyse en aanbevelingen

Om het probleem grondig te kunnen beschrijven is het woonteam in 2020 in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van de stad, de middenveldorganisaties en de woonactoren, ze hebben cijferanalyses en een literatuurstudie gemaakt, en gekeken naar goede praktijken in andere Vlaamse steden.   Op basis van hun bevindingen hebben ze een uitgebreid document geschreven met conclusies en aanbevelingen.   Dit document werd aan de beleidsmakers van Stad Mechelen, en de andere stakeholders bezorgd.  Na verschillende overlegmomenten zijn er ondertussen 2 concrete projecten opgezet waarbij Welcome in Mechelen een actieve rol speelt.  Het woonteam houdt actief de vinger aan de pols op de Mechelse woonmarkt, en ze worden regelmatig gevraagd om hun expertise te delen in diverse werkgroepen.

Woonclub Mechelen

In de zomer van 2021 werd in samenwerking met armoedevereniging De Lage Drempel, CAW Boom-Mechelen-Lier en het Sociaal Huis Mechelen een woonclub opgericht.   Vrijwilligers gaan samen met mensen in kansarme situaties op zoek naar een betaalbare, kwaliteitsvolle woning op de privéhuurmarkt.  Ze worden daarbij ondersteund door professionele krachten.  Dankzij de verankering van één van onze vrijwilligers in de woonclub, is Welcome in Mechelen een bevoorrechte partner om kandidaten aan te melden voor begeleiding.   Van de 131 intakegesprekken die de woonclub in 2022 registreerde, hadden 57% van de bezoekers een andere nationaliteit dan de Belgische.   De Marokkaanse, Palestijnse, Syrische en Afghaanse nationaliteit kwamen het meeste voor.

Pandschap Rivierenland

Begin 2022 werd Pandschap Rivierenland opgericht, waarvan Welcome in Mechelen mee stichtende vennoot is, en 2 leden heeft in het bestuursorgaan.  Pandschap Rivierenland is een coöperatieve vennootschap die eigenaars van leegstaande panden ontzorgt bij de renovatie, op voorwaarde dat het pand nadien verhuurd wordt aan het Sociaal Verhuur Kantoor Mechelen.  Eind 2023 staat de teller van de getekende overeenkomsten op meer dan 30.  Zo dragen we bij om de wachtlijsten voor sociale verhuur weg te werken, waarbij ook grotere gezinnen meer kans krijgen op een sociale woning.

bottom of page