top of page

Missie:

Welcome in Mechelen is een initiatief van geëngageerde burgers die samen werken aan een inclusieve samenleving waar nieuwkomers, in het bijzonder met een vluchtachtergrond, ongeacht hun statuut, zich thuis voelen en waarbij we hun rechten op een menswaardig bestaan respecteren.

 

Visie:

  • We zetten mensen op de eerste plaats. We geloven in ieders krachten en talenten.  We bieden kansen om deze te versterken en ondersteunen mekaar waar nodig.   We verliezen daarbij de ervaringen en de specifieke noden van nieuwkomers niet uit het oog.

  • Via deelprojecten en activiteiten zorgen we voor een warm, menselijk onthaal, en werken we actief rond de basisrechten op kwaliteitsvol wonen, werken en onderwijs, het recht op voedsel en het recht op deelname aan sport en cultuur. 

  • We beschouwen lokale overheden, middenveld- en professionele organisaties, die zich over nieuwkomers ontfermen, als onze partners waarmee we op een constructieve manier in dialoog gaan.

  • We sensibiliseren en inspireren de beleidsmakers en het ruime publiek om hun belangstelling te wekken.

  • We werken vrij van politieke, religieuze en levensbeschouwelijke beïnvloeding.

  • We voeren occasioneel acties om mistoestanden kritisch te belichten.

bottom of page