top of page

Organisatie

 

De vrijwilligers

Welcome in Mechelen heeft geen betaalde personeelsleden in dienst.  Onze vrijwilligers zijn het hart, het hoofd en de handen van onze organisatie.   We zijn een mooie mix van actieve gepensioneerden, professionelen die hun competenties graag ook buiten hun werkgebied inzetten, buurtbewoners, nieuwkomers, studenten,…

We moedigen nieuwkomers aan om een actieve rol als vrijwilliger op te nemen. Hun persoonlijke ervaringen en talenten zijn een belangrijke meerwaarde om nog beter te kunnen inspelen op de noden en verwachtingen van onze doelgroep.

Als vzw zijn we verplicht een ledenregister bij te houden.  Hierin staan de gegevens van de werkende leden geregistreerd.  Zij hebben onder andere stemrecht in de Algemene Vergadering.

Lees hier meer over vrijwilligerswerk bij Welcome in Mechelen.

 

Het kernteam

Het kernteam staat in voor het dagelijks bestuur, en de coördinatie van de activiteiten.  De leden komen maandelijks samen in formele overlegmomenten, maar tussendoor werken ze in aparte groepjes aan specifieke activiteiten.   De vaste leden van het kernteam zijn :

  • Wannes Buelinckx

  • Josée Goethals

  • Eva Guns

  • Lief Jacobs

  • Dirk Kops

  • Ali Al Ani

 

De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur zet de grote strategische lijnen van de organisatie uit, beheert het budget en het ledenregister.  De leden komen minstens 4 keer per jaar samen in een formele bestuursvergadering, maar zetelen ook in het kernteam en maken deel uit van verschillende werkgroepen.  Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.  De bestuursleden zijn :

  • Wannes Buelinckx

  • Annemie Deconinck

  • Eva Guns

  • Annick Thienpont

 

De Algemene Vergadering

De werkende leden vormen samen de Algemene Vergadering.  Deze komt jaarlijks samen. Ze keuren de rekeningen van het afgelopen boekjaar goed, en geven kwijting aan het bestuursorgaan. Er zijn een 40-tal werkende leden.

bottom of page