top of page

Nuttige links

Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet zich sinds ‘87 in voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. 

We Welcome: Een ontmoetingsplatform voor vrijwilligers voor mensen op de vlucht

Het Steunpunt Asiel & Migratie vzw is in Mechelen het aanspreekpunt voor asielzoekers, erkende vluchtelingen, mensen in een precaire verblijfssituatie en andere migranten.

Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) ontstond in 2015 als een fusie van verschillende diensten en organisaties die actief zijn op het vlak van integratie, inburgering en oriëntering naar taallessen Nederlands. 

 

The International Organization for Migration (IOM) is part of the United Nations System as the leading inter-governmental organization promoting since 1951 humane and orderly migration for the benefit of all

Literatuur

Niemand wil ze hebben - Linda Polman

Nieuw België: een integratiegeschiedenis - Tom Naegels

bottom of page