top of page

Wereldwelkomdag

 

Wereldvluchtelingendag is een internationale dag die in het leven geroepen is door de Verenigde Naties om aandacht te hebben voor mensen die gedwongen worden hun thuisland te verlaten om te ontsnappen aan oorlog of vervolging en heeft elk jaar plaats op 20 juni. Wereldwijd zijn er allerlei activiteiten met, voor en door nieuwkomers. Welcome in Mechelen vzw kan hierin natuurlijk niet achterblijven. Sinds enkele jaren organiseren we in het kader van deze dag onze Wereld Welkom Dag, niet langer op 20 juni zelf maar op een zondag eind juni of begin juli.

Op die dag staat samenzijn centraal. Er zijn hapjes uit diverse landen, workshops voor de kinderen, volksspelen, muziek en nog zo veel meer.  Het is een feest van kleur maar vooral van verbondenheid.  We krijgen elk jaar meer dan 200 bezoekers over de  vloer.  Dit evenement is gratis en dat wensen we zo te houden.  Maar daarvoor hebben we voldoende budget nodig. Wil je ons steunen ? Dan kan je hier een gift doen.

bottom of page