top of page

OPSTAP

Dit project eindigt op 31/12/2023. We communiceren snel over de opvolger.

 

OPSTAP richt zich op de begeleiding van werkzoekende nieuwkomers in en rond Mechelen. Dit project is een samenwerking tussen Welcome in Mechelen en ROJM vzw, gestart in november 2017 met subsidies van het Europees Sociaal Fonds  (ESF).

Nieuwkomers die niet makkelijk een job vinden of algemene vragen hebben over werk, opleidingen, activiteiten,… kunnen bij ons terecht op afspraak. Er zijn geen voorwaarden inzake leeftijd, nationaliteit, woonplaats en talenkennis zodat we onze diensten zeer laagdrempelig kunnen houden.  

Samen leggen we doelen vast en werken daar stap voor stop naartoe.  We gaan zelf ook pro-actief tewerk: we contacteren werkgevers, andere organisaties en opleidingsinstituten om naar mogelijkheden te zoeken.

Het OPSTAP project is maatwerk en legt de focus op empowerment van de nieuwkomer. Er wordt steeds gekeken naar kansen, krachten en talenten die vanuit de mens zelf vertrekken.

 

Wil je meer weten over het Opstapproject, of heb je een concrete vraag rond werk, contacteer ons hier.

bottom of page