top of page

Wonen

Wat doen we?

Vrijwilligers, niet enkel vanuit vzw Welcome in Mechelen, helpen al jaren actief en intensief op eerstelijns niveau woningzoekenden in Mechelen: opbellen van immo-kantoren, opzoeken van adressen, nalezen van huurcontracten, meegaan op huisbezoek, ...

 

Het resultaat is weinig bevredigend en vaak frustrerend, voor de vrijwilligers maar zeker voor de nieuwkomer. Er is simpelweg een schrijnend tekort aan betaalbare en degelijke woningen. 

Naar aanleiding van deze krapte op de Mechelse woonmarkt, de opstapelende vragen van zowel nieuwkomers als anderen die weinig kans maken op deze markt, richtten vijf vrijwilligers van de vzw WIM een woonteam op voor iedereen die dringend op zoek is naar een kwalitatief dak boven het hoofd,

 

Het doel van dit woonteam is een grondige ‘bottom-up’ verandering, lokaal en op maat van Mechelen. Het team is ervan overtuigd dat de stad en haar verschillende woonpartners elkaar moeten versterken in concrete woonprojecten.

 

Het woonteam zal daarvoor de komende maanden alle partners van de stad Mechelen, zowel op beleidsniveau als op niveau van vzw’s maar ook private eigenaars bij elkaar brengen. Samen wil zij een concreet voorstel uitwerken dat een oplossing biedt voor de huidige pijnpunten maar ook alternatieven blootlegt. Het is nu al duidelijk dat er een groot draagvlak is om dit samen aan te pakken.

WIE ZIJN WE?

Contact: wonen.in.mechelen@gmail.com

Het team bestaat uit vijf gedegen vrouwen die met een duidelijke visie en een doordacht plan met kennis van zaken en veel enthousiasme een structurele wijziging willen realiseren. 

 

  • Eva Guns is sinds 2017 actief bij vzw WiM. Via multiculturele samenkomsten als etentjes en feesten leerde ze de vzw kennen. Ze stapte al snel enthousiast mee in dit verhaal van warme menselijk contacten en diversiteit. Na haar ervaring in het Griekse project Eleonas, waar ze als vrijwilliger meedraaide in een vluchtelingenkamp, kwam ze weer terecht bij WiM, nog meer geëngageerd dan voordien . In november 2017 startte het project ‘Samen op stap naar werk’ waar Eva als medewerker nieuwkomers begeleidde naar de arbeidsmarkt/opleidingen. SOSNW werd na succes twee jaar verlengd als ‘OP STAP 2020’, een project dat nauw aansluit met de werking van de vzw WiM. Eva is als filosoof altijd erg geïnteresseerd geweest in leven en samenleven in en rond de stad, met uitwisseling en verrijking met en door andere culturen, en is actief in kleine en grotere projecten.

  • Els Van der Auwera is sinds de start in 2016 actief bij vzw WiM. Zij organiseert onder meer met WIM City Walks voor de bewoners van het opvangcentrum, maar is allround vrijwilliger, helpt bij evenementen, oefent mee Nederlands op dinsdagavonden…  Occasioneel biedt Els één op één woonondersteuning: dit betekent volledige begeleiding: afspraken maken, panden bezoeken, ondertekenen van contract en praktische ondersteuning nadien. Els is professioneel actief in de financiële sector en is de drijvende kracht van een gezin met twee opgroeiende tieners.

  • Annick Thienpont is sinds 2016 actief bij vzw WiM en eveneens allround vrijwilliger, onder meer doet zij individuele begeleiding van nieuwkomers bij het zoeken naar een woning en inburgerings-formaliteiten in het algemeen.  Haar betrokkenheid is gegroeid vanuit de gedachte dat alle mensen, van welke afkomst of geloof ook, recht hebben op gelijke kansen en dat sommigen daarvoor een duwtje in de rug kunnen gebruiken.  Op professioneel vlak leidt Annick een team van 17 mensen binnen een bedrijf in de publieke sector.

  • Ariane Van Craen kwam sinds december 2019 als verhuurder van een eigen sociaal woonproject in contact met vzw WiM en het woonteam. Binnen haar architectenbureau ZED en als docent aan de UCL is zij erg betrokken bij sociale woningbouw en ontwerpstudio's rond collectief wonen. Zij is de initiatiefnemer om de stadsdienst Wonen te betrekken bij het overleg en door samenwerking de regelgeving rond co-housing vorm te geven. Sinds 2011 is zij ook actief ‘extended familielid’ van Mechels Ghanees gezin met drie kinderen. Gastvrijheid is Ariane's drijfveer in haar B&B The Patio Houses en Den atelier in Stationsstraat 8 als ruimte voor ontmoeting, creativiteit en verbinding.

  • Sylvie Van de Waeter is sinds juni 2019 actief bij vzw WiM. Zij zette haar schouders onder het Wereldrecord frietjesbakken met internationale Mechelaars, een verbindend initiatief van WiM. Zij geeft grafische en organisatorische ondersteuning aan WiM en wil met het woonteam graag mee op strategisch niveau denken om door samenwerking naar een gedragen oplossing te gaan. Ze werkt als communicatiespecialist bij de Vlaamse overheid, woont in Antwerpen maar heeft al jaren een groot hart voor Mechelen.

woongroep.jpg
bottom of page